latar belakang unit

  • Arpandi: BRI BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

    BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Masalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.